Českým Krumlovem virtuálně

Návod, jak se nejkratší cestou dostat např. z parkoviště v Jelení zahradě na náměstí nebo na zámek nabízí:
Animované navigační trasyK podrobnému poznání krás Českého Krumlova, jeho ulic, uliček, zákoutí i dominant města Vás zvou:
Virtuální toulky "krok za krokem" Českým Krumlovem
Zatím si můžete prohlédnout prvé tři prohlídkové trasy. Postupně budu doplňovat další ulice a části města.
Brzy se budete moci virtuálně procházet celým historickým městem. Jiný způsob prohlížení krás města umožňuje:


Velká fotogalerie Českého Krumlova

Fotogalerie nyní obsahuje již téměř 500 fotografií.
Další fotografie budu průběžně doplňovat a následně je využiji i do virtuálních toulek městem.

Cyklus věnovaný starým městským branám a proměnám dominant našeho města předkládá:
Album Krumlovských proměn

Dokumentuje ve fotografiích, nákresech a obrazových rekonstrukcích změny panoramatu města.

Zpět na úvodní stránku www.krumlov-net.cz

Příjemnou virtuální procházku mým rodným městem Vám přeje
Václav Codl

Připomínky a náměty k virtuálnímu Českému Krumlovu pište prosím na e-mail:
vaclav.codl@seznam.cz

Navštivte stránky mého syna