Klub českých turistů Klub českých turistů

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
START ČESKÝ KRUMLOV

pěší, vysokohorská, zimní (lyžařská), vodní turistika,
cykloturistika, mototuristika a pobyt v přírodě

O činnosti odboru KČT Start

V každém týdnu a to po celý rok jsou pořádány čtyři akce:
v úterý, ve čtvrtek, v sobotu (jsou to převážně výlety a vycházky pěší, ale i cyklistické a lyžařské) a ve středu nenáročné vycházky pro starší nebo i zdravotně oslabené členy a občany.

Další formou činnosti jsou autobusové zájezdy doplňované pěšími túrami. Během roku se jich uskuteční 15 až 20.

Každoročně se také pořádají vícedenní akce s náplní pěší, lyžařskou nebo cykloturistickou, zaměřené na poznání určité oblasti ČR.

Pro informaci členů i veřejnosti jsou vydávány měsíční programy, které dostává každý člen odboru na svoji adresu. Pro veřejnost jsou publikovány v místním tisku, ve vývěsní skříňce na domu čp.100 a na internetu.

V běžné činnosti našeho odboru jsou všechny akce vedeny kvalifikovanými vedoucími a cvičiteli, jsou veřejně přístupné a bezplatné, mohou se jich tedy zúčastňovat i nečlenové odboru. Stačí přijít na sraz a ohlásit se u vedoucího.

 

 

 

 

 

 


Úvod

Program
na tento měsíc

Program
na příští měsíc

Přehled zájezdů
a akcí

Putování
Krajem pětilisté růže

Fotografie z výletů

Kontakt

O činnosti

Vltavsko-dunajská cesta

Procházky
Českým Krumlovem